04
Jun

เชฟผู้ท้าชิงรุ่นใหม่ไฟแรง ประสบการณ์จากอเมริกา 8 ปี เชฟธฤต ตั้งทรงศิริศักดิ์ จะมาท้าชนกับเชฟกระทะเหล็กของรายการ Iron Chef Thailand

 

เชฟผู้ท้าชิงรุ่นใหม่ไฟแรง ประสบการณ์จากอเมริกา 8 ปี จะมาขอท้าชนกับเชฟกระทะเหล็กของรายการ

นั้นก็คือเชฟไก่ เชฟไก่สุดสวยของเราจะรับมือไหวไหม? ไปรับชมพร้อมๆกันเลย